Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE 
Zawarta poniżej polityka prywatności reguluje sposób w jaki firma Miło – agencja eventowa, której właścicielką jest Aleksandra Kubiak, gromadzi, przechowuje i wykorzystuje informacje i dane zebrane od użytkowników strony internetowej działającej w domenie agencjamilo.com.
Administratorem danych osobowych podanych i przetwarzanych w formularzu kontaktowym jest Agencja eventowa Miło reprezentowana przez Aleksandrę Kubiak, ul. Piłsudskiego 9/5, 95-100 Zgierz, NIP: 7322208135. (dalej „Administrator”)

PODSTAWA PRAWNA 
Niniejsza polityka prawności przygotowana została zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: RODO). 
Podstawę do przetwarzania danych osobowych przez ich administratorów stanowią: 
– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane osobowe dotyczą; zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia umowy z osobą, której dane osobowe dotyczą; 
– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartej umowy. 
Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne.  Jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia świadczenie usług przez Administratora umowy.
Wyrażenie zgody marketingowej odbywa się na zasadzie dobrowolności, co oznacza, że odmowa jej udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z naszych usług. Mają Państwo prawo do odwołania wyrażonej Administratorowi zgody marketingowej w dowolnej chwili poprzez wysłanie informacji o odwołaniu zgody na adres kontakt@agencjamilo.com lub pocztą tradycyjną na adres Aleksandra Kubiak, ul. Piłsudskiego 9/5 95-100 Zgierz.

CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH 
Dane osobowe przetwarzane będą celem wykonania usług organizacji ślubu i wesela, koordynacji dnia ślubu, organizacji imprezy okolicznościowej lub organizacji zaręczyn.
Administratorzy danych osobowych będą przetwarzali pozyskane za pomocą formularza dane w celu przesłania oferty dotyczącej usług organizacji ślubu i przyjęcia weselnego, koordynacji dnia ślubu, organizacji imprezy okolicznościowej lub organizacji zaręczyn. Dane będą wykorzystywane do działań pozwalających na realizację właściwej usługi, to znaczy: zawarcia umowy i jej wykonania, prowadzenie korespondencji, kontaktu w zakresie konsultowania wykonywanych usług oraz do przesłania informacji i ofert stanowiących działania wizerunkowe i marketingowe.
Dane osobowe i pozostałe informacje będą przechowywane przez okres 10 lat od daty podpisania umowy.  

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI 
Użytkownikowi strony przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Administratorzy danych zobowiązują się do dochowania wszelkich starań i działań, aby dane osobowe były przechowywane w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami. 

RODZAJE ZBIERANYCH I PRZECHOWYWANYCH DANYCH 
1. Osobowe dane identyfikacyjne 
Administratorzy mogą gromadzić osobowe dane identyfikacje od użytkowników, którzy odwiedzają stronę działającą w domenie agencjamilo.com, wypełniają formularz kontaktowy zawarty na stronie, a także za pomocą usług i funkcji działających w ramach strony. Dane zbierane przez administratorów strony po dobrowolnym ich przesłaniu przez właścicieli: imię oraz nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Użytkownikom przysługuje prawo do anonimowego korzystania ze strony, co może uniemożliwić jednak realizację działań związanych ze stroną i jej funkcjonalnością. 
2. Nieosobowe dane identyfikacyjne 
Administratorzy mogą gromadzić nieosobowe dane identyfikacje od użytkowników, którzy odwiedzają stronę działającą w domenie agencjamilo.com, wypełniają formularz kontaktowy zawarty na stronie, a także za pomocą usług i funkcji działających w ramach strony. Nieosobowe dane identyfikacyjne zbierane przed administratorów obejmują m.in. nazwę przeglądarki, rodzaj wykorzystywanego urządzenia, a także dane techniczne na temat sposobu, w jaki użytkownicy łączą się i korzystają ze strony. 
3. Pliki cookies 
Administratorzy mogą gromadzić pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowiące dane informatyczne, np. pliki tekstowe, przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony i przeznaczone do korzystania z funkcjonalności strony. Umożliwiają zapamiętanie preferencji użytkownika, personalizowanie strony w zakresie wyświetlanych treści, a także głosowanie w ankietach. Dane osobowe gromadzone przy użyciu Cookies mogą być wykorzystywane tylko celem wykonania określonych funkcji na rzecz użytkownika takich jak np. zapamiętanie logowania. Dane te są szyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Cookies umożliwiają administratorom ocenę zainteresowania usługami świadczonymi przy pomocy strony, lepsze poznanie oczekiwań i preferencji użytkowników. Zrozumienie sposobu korzystania ze strony i pozwalają na lepsze dostosowanie jej funkcjonalności. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM 
Przekazywanie danych osobowych obejmować będzie firmy będącymi podwykonawcami, realizującymi zamówienia i usługi obejmujące usługę organizacji ślubu i wesela, koordynacji dnia ślubu, organizacji imprezy okolicznościowej lub organizacji zaręczyn. Przez podwykonawców rozumie się m.in. fotografów, firmy zajmujące się nagraniami video, firmy drukujące zaproszenia, firmy wykonujące dodatki imienne dla klientów oraz dostawców usług pocztowych i kurierskich. W przypadku, gdy są Państwo naszymi Klientami dostęp do Państwa danych mogą mieć także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, telekomunikacyjne, księgowo-finansowe, którym Administrator powierzył lub może powierzyć przetwarzanie danych osobowych. Administrator informuje jednocześnie, że zebrane dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, handlu ani wypożyczenia innym osobom.  ​

ZABEZPIECZENIE PRZECHOWYWANYCH DANYCH 
Administratorzy wykorzystują metody i środki bezpieczeństwa właściwe dla gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych mające ochronić przed nieuprawnionym do nich dostępem, a co za tym idzie ich zmianą i ujawnieniem. Wymiana danych między stroną agencjamilo.com, a użytkownikiem odbywa się za przy użyciu szyfrowanego i chronionego cyfrowym podpisem kanału SSL. 

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI 
Administrator będzie dokonywał regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i w przypadku gdy będzie to niezbędne ze względu m.in. na nowe przepisy prawa, będzie dokonywał stosownych aktualizacji. Użytkownicy przyjmują do wiadomości niniejszą politykę prywatności i zobowiązują się do okresowego zapoznawania się z jej modyfikacjami.

​INFORMACJE KOŃCOWE I KONTAKT DO ADMINISTRATORÓW  
Korzystając z strony działającej w domenie agencjamilo.com, wyrażasz zgodę na zasady przedstawione w polityce prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zasadami, prosimy o nie korzystanie z w/w strony. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących niniejszej polityki prywatności, zasad obowiązujących na stronie skontaktuj się z jej administratorem za pomocą formularza kontaktowego lub mailowo, pisząc na adres kontakt@agencjamilo.com.